▸ Upravljanje poslovnim procesima

Analizom poslovnih procesa vaše kompanije dajemo preporuke šta je moguće izmeniti i optimizovati kako biste na efikasan način mapirali svoje poslovne procese sa infromacionim sistemom i tako omogućili adekvatno upravljanje procesima u firmi.

▸ Digitalna transformacija

Zajedno sa vama razmatramo mogućnosnoti koje poslovne procese u vašoj kompaniji treba prevesti u elektronski oblik kao i najbolje načine za integraciju ljudi, poslovnih procesa i softvera na tom putu.

▸ Analiza ključnih pokazatelja uspeha

Pomažemo da transakcije kompanije budu vidljive kroz ključne pokazatelje uspeha, koji su bitni za vas.